ΦΕΡΟΥΣΗ

Βιβλιοχαρτοπωλείο

    

082-10-0004 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 603 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3Χ50 17Χ25 3,30  
082-10-0020 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 1283 ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. 3Χ50 18Χ19 3,20  
082-10-0022 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 612 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2Χ50 17Χ25 2,40   
082-10-0023 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 113 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α4 3Χ50 4,40  
082-10-0024 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 143 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2Φ.Π.Α Α4 3Χ50 4,40  
082-10-0027 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 613 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 3Χ50 17Χ25 3,30  
082-10-0029 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 163 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Χ50 Α4 4,40  
082-10-0036 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 633 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 3Χ50 2Σ 17Χ25 3,30  
082-10-0037 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 153 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 3Χ50 2ΦΠΑ Α4 4,40  
082-10-0039 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 232 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2Χ50 18Χ19 2,40  
082-10-0042 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 224 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2Χ50 18Χ19 2,40  
082-10-0043 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 220 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3Χ50 18Χ19 3,20  
082-10-0020 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠ 1283 ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. 3Χ50 18Χ19 3,20